JOHTAJUUDEN KASVUPOLKU
- VAPAA TILA KEHITTYMISELLE -


Johtajuuden Kasvupolku on johdon ja esimiesten johtajuuden ja työhyvinvoinnin kasvupaikka.

Perustehtävänämme on esimiesten tukeminen johtajuuden ja työhyvinvoinnin lisäämisessä, vaalimisessa sekä kehittämisessä. Esimiehen vahva itsetuntemus ja oma hyvinvointi ovat edellytyksiä menestyksekkäälle ja vastuulliselle itsensä ja työyhteisönsä johtamiselle.

Työyhteisön johtaminen yhteisöllisyyttä kasvattamalla ja vahvalla vastuullisuudella luo inhimillistä, vuorovaikutuksellista ja hyvinvoivaa työkulttuuria.

Johtajuuden ydinarvo lepää vastuullisuudessa. Se ilmenee toiminnassa ja ajatuksissa itseä, omaa työyhteisöä ja perustehtävää, asiakasta sekä ympäristöä kohtaan.

Johtajuuden Kasvupolku on uudenlainen mahdollisuus pysähtyä tutkimaan esimiesrooliasi, ottaa se tietoisesti kehitettäväksi ja parantaa omaa johtamistasi.

 

Annankatu 31-33 C 49b, 00100 Helsinki puh 0400 605 149 - Kuvat: Jukka Haltimo, Mikko Kieman ja Cecilia Innanen