Palvelut    Työyhteisön kehittäminen

Työyhteisön kehittäminen

Koulutusta ja työnohjausta ryhmille ja työyhteisöille

Työyhteisön osallistaminen ja innostaminen oman työnsä jatkuvaan kehittämiseen on organisaatioiden menestymisen ehto. Vahvuuteni on yli 20 vuoden kokemus työyhteisöjen toimivuuden edistämisestä ja mm. sen konsultoinnista. Toimin Helsingin ja pääkaupunkiseudun lisäksi Joensuussa. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tavoitteena toimiva työyhteisö

Työyhteisön kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Tulokset ovat kuitenkin huikeita: toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö luo inhimillistä ja kannustavaa työkulttuuria, josta hyötyvät niin yritys, asiakkaat, sidosryhmät kuin työntekijät.

Työyhteisön kehittämisen prosessit sisältävät erilaisia vuorovaikutuksellisia elementtejä, kuten pari-, pienryhmä- ja suurryhmätapaamisia, koulutuksellisia päiviä ennakkotehtävineen sekä työnohjauksellisia sessioita.

Tuloksena

  • Työyhteisön jäsenten liittyminen perustehtävään vahvistuu
  • Ammatillisuuden kehittyminen saa tukea
  • Edellytykset yhteistyön sekä vuorovaikutuksen sujumiseen lisääntyvät
  • Työhyvinvointi vahvistuu

Kehittämisprosessit ja valmennus

Jokainen asiakasprosessi on ainutlaatuinen. Se suunnitellaan ja räätälöidään asiakkaan tilanne ja tavoitteet huomioiden.

Eteneminen kohti toivottuja tuloksia koostuu kehittämisen ja kehittymisen kiinteästä vuorovaikutuksesta. Kehittämisen, teemojen ja vuorovaikutuksen syventyminen ja ankkuroituminen jokaisen henkilökohtaiseen kehittymisprosessiin vaatii tuekseen aikaa, vaiheittaista etenemistä sekä monenlaisia prosessirakenteita. Muutostyön tukena kehittämistyössä käytetään erilaisia ryhmärakenteita ja menetelmiä.

Aikuinen ei asioita purematta niele. Hän peilaa uusia asioita omaan kokemukseensa, tutkii, pohtii, yleistää, hakee yhtäläisyyksiä ja eroja. Hän kokeilee varmistuakseen tiedon tai toiminnan oikeellisuudesta tai toimivuudesta. Kehittämisprosesseissa ja valmennuksissa otetaan huomioon keskeisesti tämä aikuisen tapa oppia.

kokemuksellinen oppiminen