Referenssit

Referenssit

Voimme lämpimästi suositella Peritan palveluita

”Päädyin käyttämään Peritaa henkilökohtaisena johtajuusvalmentajanani yli 10 vuotta sitten. Ajatus heräsi erään konsultointitehtäväni yhteydessä. Päädyin keskustelemaan Peritan kanssa havaitsemistani haasteista ja huomasin, kuinka paljon itselläni on kehitettävää ihmisten johtamisen alueella.

Johtajuuden Kotipesässä on ollut kyse johtoryhmieni valmennuksesta. Valmennuksen tavoitteina ovat olleet mm. yhteisen perustehtävän selkeyttäminen, eri taustoilla olevien johtajien yhteistyön edellytysten varmistaminen ja yhteisen arvopohjan vahvistaminen. Valmennusten tuloksena johtoryhmät ovat parantaneet johtajuutensa vastuullisuutta ja tuloksellisuutta. Perita on kannustanut meitä syvään muutokseen sekä pitkäjänteiseen ja prosessuaaliseen kehittymiseen. Kokemukseni mukaan tämä onkin välttämätöntä todellisen muutoksen aikaan saamiseksi. Kokemukseni näistä prosesseista on hyvin positiivinen.

Perita on myös tuloksekkaasti tukenut alaisiani erikseen tai ryhminä joissakin työyhteisön kriisitilanteissa ja työssä jaksamisen asioissa.

Usean kymmenen ihmisen palautteiden perusteella voin sanoa, että Perita on loistava ja tilanteessa mukana elävä valmentaja.

Perita on otteeltaan innostava, haastava ja syventävä. Hän osaa erinomaisesti kartoittaa tärkeitä asioita jo ensimmäisissä tapaamisissa. Hän ei päästä helpolla, mutta toisaalta tukee loistavasti yli hankalien hetkien ja vaikeiden tilanteiden.

Olen itse kasvanut vuosien varrella johtajana. Olen saanut erilaisia työkaluja työkalupakkiini ja olen oppinut käyttämään niitä valikoivasti työelämän tilanteissa. Uskoakseni olen samalla myös kasvanut ihmisenä. Helppoa tämä ei ole aina ollut, sillä muutostarpeen tunnistaminen itsessään ja päätös haluta muuttua on välillä kivuliasta. Arvostan tässä Peritan positiivista vaativaa otetta ja tukea.

Johtotiimien kehittynyt työskentely on tuonut välitöntä hyötyä johtamieni organisaatioiden päivittäiseen toimintaan ja tuloksiin, kuten asiakastyytyväisyyteen, henkilöstötyytyväisyyteen ja taloudelliseen tulokseen. Parasta on ollut nähdä tiimien kasvuprosessi ja sen positiiviset vaikutukset – sekä oma henkinen kasvu.

Kokemuksieni perusteella haluan kannustaa suomalaisia johtajia, johtoryhmiä ja työyhteisöjä panostamaan vastuullisen johtajuuden kehittämiseen.”

Jukka Mannermaa
Vice President, TIETO

”Päädyin suosituksesta käyttämään Peritan palveluita noin 13 vuotta sitten, kun edellisessä tehtävässäni Valtiokonttorin rahoitustoimialalla kehitimme silloista tiimiorganisaatiotamme. Hioimme yhdessä silloisen antolainaustoiminnon johtoryhmän työskentelyä ja kehitimme yhteisiä menettelytapojamme. Kävimme läpi erilaisia vaikeita johtamistilanteita olemassa olleiden casejen ratkaisemiseksi.

Johtajuuden Kotipesä oli pidempi ohjelma, joka lähti liikkeelle siitä, että nykyisessä yksikössäni olemme moneen kertaan muuttaneet organisaatiotamme, koska kyseessä on kahdesta eri yksiköstä fuusioitu iso organisaatio. Teimme välitehtäviä, sparrasimme toisiamme ja käytimme monenlaisia työskentelytapoja. Mitä pidemmälle etenimme, sitä vapautuneemmiksi keskustelut muuttuivat.

Nostimme vaikeita asioita esiin, tuimme ja kasvatimme toisiamme – kaikki tämä Peritan taidokkaasti johdattelemana.

Samanaikaisesti jokainen meistä kävi myös yksin työnohjauksessa. Prosessoimme asioita siis yhdessä, yksin sekä vaihtuvin parein. Peritan kanssa mietimme jokaisen jakson jälkeen, miten tästä eteenpäin. Ohjelmaa siis räätälöitiin koko ajan, jotta se parhaalla mahdollisella tavalla palveli tarpeitamme. Joustava, tilanteiden mukainen räätälöinti oli ohjelman ehdottomia vahvuuksia – ja toi hyväksi koetun lopputuloksen.

Henkilökohtaisesti työnohjaus on ollut varsinainen henkireikä: olen voinut monin tavoin sparrata ajatuksiani, aukoa umpisolmuja ja viedä asioita eteenpäin. Olen Peritan johdattelemana ja tukemana keksinyt ratkaisuja, tehnyt oivalluksia ja saanut heikkoina hetkinä apua ja kannattelua.

Johtajuuden Kotipesän myötä olemme selvästi saaneet omaan johtoryhmäämme tukevaa otetta, yhteisen tekemisen oivaltamista sekä meininkiä kosolti lisää. Olemme ymmärtäneet johtamisen roolin, perustehtävän merkityksen ja tärkeyden – sen mielessä kirkkaana pitämisen – ja uskallan sanoa, että toteutamme myös sitä käytännössä. Olemme tehneet toiminnassamme ja sen organisoinnissa isoja muutoksia, hakeneet eri ihmisten johtamisroolit sekä sopineet menettelytavoista. Näin yhdessä, tiukkenevien resurssien tuodessa koko ajan uusia haasteita ja vaatimuksia myös johtamiseen, tätä laivaa ohjaamme. Ihan selvästi kasvoimme prosessin aikana sekä erikseen että yhdessä.

Peritan työote on ihmisläheinen, ehdottoman ratkaisukeskeinen siten, että hän antaa toisen osapuolen (yksilön tai ryhmän) itse viedä asiaa eteenpäin ja oivaltaa ratkaisunsa, mikä tuottaa suurta tyydytystä oivaltajassa. Perita on sinnikäs ja kekseliäs vaikeissa tilanteissa: lempeydestä huolimatta hänestä löytyy käsittämätöntä lujuutta, kun sitä tarvitaan. Hän pystyy kokemuksensa ja ammattitaitonsa siivittämänä kiteyttämään nopeasti ongelman ytimen ja keskeiset kohdat. Perita kerää myös palautetta omasta toiminnastaan ja on tarvittaessa valmis tarkistamaan toimintatapojaan. Yhteistyö on ehdottoman luottamuksellista. ”

Marja-Liisa

Perita Sipiläisen julkaisut

  • Johtoryhmien kehittäminen työnohjauksellisessa työskentelyssä. Artikkeli kirjassa: Työyhteisön työnohjaus, toimikunta Kallasvuo, Koski, Kyrönseppä, Kärkkäinen, Sanoma Pro Oy 2012.
  • Työnohjaajuutta tutkiva ryhmä – avain työnohjaajan sisäiseen kasvuun, A. Kallasvuo, U. Kyrönseppä, P. Sipiläinen. Artikkeli kirjassa: Parempaa työelämää tekemässä. Tutkiva ote työnohjaukseen. Toim. T. Heroja, A. Koski, P. Seppälä, R. Säntti, A. Wallin, United Press Global 2014.
  • Esteettisyys työnohjauksessa – Kauneutta, joka on hyvää ja totta. Artikkeli kirjassa: Monimuotoinen työnohjaus ja työnohjaajakoulutus. Toim. A. Kallasvuo, A. Koski, S. Karvinen-Niinikoski, S. Keskinen, Suomen työnohjaajat ry 2017.